Profil Nabídka Kontakt Napište nám
Přístupový a docházkový systém Přístupový a docházkový systém Přístupový a docházkový systém
Jantar Servis - EMAIL
  DOWNLOAD

PŘEHLED SOFTWARE

WIN-KIT v.1.2 - program není dále rozvíjen

Je je určen pro jednouživatelský režim práce pod operačním systémem WINDOWS 95 (CZ), WINDOWS 98 (CZ). Pro svou činnost vyžaduje komunikační port COM2. Umožňuje administraci přístupového systému sestavovaného z hardwarových jednotek PDS-8 takových typů, které jsou určeny k obsluze dveří nebo závor, případně docházkových jednotek. Je základním integračním nástrojem určeným pro zajištění nezbytně nutných operací (nastavení a vyhodnocování stavu systému) složeného z kombinace jednotek uvedených typů. Docházkový modul umožňuje vyhodnocování výkonu pracovníka na základě pevně stanoveného, periodicky se opakujícího rozpisu (plán práce). Při výpočtu docházky může uživatel zvolit takový způsob zpracování, kdy se použijí rozpisy denních směn předem připravené a umístěné ve zvláštní databázi. Spuštění programu je možné výhradně na základě přečtení identifikačního klíče dodávaného s programem.
Demonstrační verzi programu může nahradit soubor nápovědy, případně zkušební příklad (viz. DOWNLOAD).

Programový balík PSx

Programový balík PSx je soubor programových modulů pracujících na jednotně vytvářené datové základně. Je představován základním modulem (PS0) a řadou modulů, které rozšiřují funkce a využitelnost systému.
V současnosti jsou k dispozici tyto moduly:
PS0 - základní programový modul pro obsluhu více jednotek,
PS_ASD - program pro automatický sběr dat,
PS_MON - základní monitor systému,
PS_DD - dávkové zpracování docházky,
další moduly jsou ve stadiu vývoje.

V případě potřeby lze zajistit konverzi aktuálních databází jak programu KIT_PDS8 (MS-DOS), tak programu WIN_KIT.

PS0

Program je určen jako základní modul pro správu přístupového systému s možností jednoduchého vyhodnocení docházky. Byl zpracován pro jednouživatelský režim práce a testován pod operačním systémem WINDOWS 95 (CZ). Pro svou činnost vyžaduje komunikační port COM2. Je základním modulem programového balíku PSx. Pracuje s více řídícími jednotkami (max. 32). Databáze programu PS0 pojme až 100 identifikačních klíčů. Spuštění programu je vázáno na identifikaci oprávněného uživatele (max. 10). Program zajišťuje tyto základní funkce:

 • definovat identifikační klíče a jejich uživatele
 • definovat řídící jednotky a jejich vlastnosti
 • definovat oprávnění nositelů identifikačních klíčů
 • zpracovat odpovídající dokumentaci systému
 • úplné nastavení systému (předání definic oprávnění řídícím jednotkám)
 • zjišťovat stav řídících jednotek
 • provádět korekci hodin řídících jednotek
 • provádět sběr dat o událostech v systému
 • prohlížet historické události v systému
 • zpracovat výkaz docházky jednotlivce
 • spravovat odpovídající datové soubory.

Demonstrační verze programu PS0 je kromě komunikace s řídícími jednotkami plně funkční. Obsahuje samorozbalitelný soubor (program a data).

PS_ASD

Program pracuje s datovými soubory systému PSx. Po spuštění zajistí sběr dat a ukončení bez zásahu obsluhy. Je určen pro použití v procedurách automatického startu výpočetního systému.

PS_MON

Program pracuje s datovými soubory systému PSx. Je určen pro přímý dozor v systému z jediného místa. Zobrazuje textové zprávy o událostech systému a kontroluje řídící jednotky. Upozorňuje na aktivity zvlášť vybraných klíčů (jejich vyhledávání).

PS_DD

Program pracuje s datovými soubory systému PSx. Rozšiřuje zpracování docházky o zpracování souhrnů a dovoluje lépe organizovat pravidelné vyhodnocování docházky.

Created by CZI web design